کروز کنترل 206

- 206 تیپ 6 تولید 1385 تا بهمن 1386(ایی سی یو 7،4،5) :


هزینه کروزکنترل  هزینه لیمیتر (اختیاری)هزینه خرید پشت آمپر کامل  (قیمت بازار)


 عملیات اجرایی شامل   نصب دسته کروز کنترل در محل فابریک +  تعویض پشت آمپر +معرفی با دیاگ


(لازم بذکر است که این مدل چون از پشت آمپر های قدیمی استفاده شده است بایدکامل تعویض شود تا کروز فعال شود)


زمان نصب 30 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------

- 206 تیپ 6 تولید قبل از 1385 (ایی سی یو 7،4،4):

هزینه کروز کنترل   امکان نصب لیمیتر را ندارد

 
عملیات اجرایی شامل  سیمکشی+نصب  دسته کروز کنترل + دیاگ
 زمان نصب 20 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش  

-------------------------------------------------------------------

- 206 تیپ 5 تولید  1389 به بالا:


هزینه کروزکنترل  هزینه لیمیتر(اختیاری)


عملیات اجرایی شامل   نصب دسته کروز کنترل در محل فابریک + معرفی با دیاگ


 زمان نصب 20 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش  

-------------------------------------------------------------------


- 206 تیپ 5 تولید قبل از 1386(ایی سی یو 7،4،5):


هزینه کروزکنترل   لیمیتر(اختیاری)


عملیات اجرایی تعویض پشت آمپرکامل (به قیمت بازار)+ سیمکشی با لوازم فشنگی   نصب دسته کروز کنترل + دیاگ


هزینه تقریبی  


زمان نصب 60 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------

- 206 تیپ 5 تولید قبل از 1385 (ایی سی یو 7،4،4) :


هزینه کروز کنترل )
 

عملیات اجرای شامل  نصب دسته کروزکنترل + دیاگ بجهت معرفی قطعه


لازم بذکر است که لیمیتر روی این مدل از خودرو قابل فعال شدن نیست


زمان نصب 20 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------


- 206 تیپ 4 (ایی سی یو 7،4،4) :


هزینه کروز کنترل )


عملیات اجرای برای فعال کردن سیستم کروزکنترل شامل انجام سیمکشی مدار تغذیه کروز کنترل +نصب دسته کروز کنترل + دیاگ

زمان نصب 50 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------

- 206 تیپ 3 تولید 1386 ببالا:

     
هزینه کروز کنترل   هزینه لیمیتر(اختیاری) )


 آپدیت ایی سی یو   دسته کروزکنترل+دیاگ

فعال کردن لیمیتر با برنامه بدون دخالت - بدون سیم کسی مقاومت در ایسیو

لیمیتر فابریک باجدید ترین نرم افزار پزو


جمع کل هزینه 180 هزارتومان است


لازم بذکر است برنام ایی سی یوی این خودرو در حال حاضر یورو 3 میباشد که با اپدیت نمودن برنامه تبدیل به یورو 4 میشود  


زمان نصب 30 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------

- 206 تیپ 3 تولید قبل از  1386 با ایی سی یوی  ساژم 2000 :


هزینه نصب کروز کنترل با دسته فابریکی


هزینه نصب کروزکنترل با دسته غیر فابریکی


عملیات اجرای شامل نصب کامل کیت سیستم کروزکنترل بدلیل اینکه دریچه گاز این خودرو برقی نیست + نصب سنسور کیلومتر


زمان نصب 3 ساعت


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش

-------------------------------------------------------------------


- 206 تیپ 2 تولید بعداز 1386 :


هزینه کروزکنترل هزینه لیمیتر)


اپدیت ایی سی یو   دسته کروز کنترل+دیاگ

فعال کردن لیمیتر با برنامه بدون دخالت - بدون سیم کسی مقاومت در ایسیو

لیمیتر100 فابریک باجدید ترین نرم افزار پزو

 لازم بذکر است برنام ایی سی یوی این خودرو در حال حاضر یورو 3 میباشد که با اپدیت نمودن برنامه تبدیل به یورو 4 میشود  


زمان نصب 30 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش

-------------------------------------------------------------------

- 206 تیپ 2 تولید قبل از 1386 با ایی سی یوی  ساژم 2000 :


هزینه نصب کروز کنترل با دسته فابریکی


هزینه نصب کروزکنترل با دسته غیر فابریکی


عملیات اجرای شامل نصب کامل کیت سیستم کروزکنترل بدلیل اینکه دریچه گاز این خودرو برقی نیست


زمان نصب 3 ساعت


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------


      
- 206 تیپ 1 :           


هزینه نصب کروز کنترل با دسته فابریکی


هزینه نصب کروزکنترل با دسته غیر فابریکی

 
عملیات اجرای شامل نصب کامل کیت سیستم کروزکنترل بدلیل اینکه دریچه گاز این خودرو برقی نیست


زمان نصب 3 ساعت


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------


 - 206 صندقدار تیپ وی 20 :


عملیات اجرایی شامل   نصب دسته کروز کنترل در محل فابریک :هزینه کروزکنترل  هزینه لیمیتر اپدیت ایی سی یو


  دسته کروز کنترل+دیاگ

 
د


لازم بذکر است برنام ایی سی یوی این خودرو در حال حاضر یورو 3 میباشد که با اپدیت نمودن برنامه تبدیل به یورو 4 میشود  


زمان نصب 30 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------

- 206 صندوقدار تیپ وی19 تولید بعداز بهمن 1386:


هزینه کروز کنترل هزینه لیمیتر(اختیاری) 


عملیات اجرایی شامل   نصب دسته کروز کنترل در محل فابریک  + معرفی با دیاگ اورجینال


زمان نصب 20 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش

-------------------------------------------------------------------

- 206 صندقدار دوگانه سوز تیپ وی10 :  تمام شده است

-------------------------------------------------------------------


- 206 تیپ وی9  اتوماتیک تولید تا بهمن 1386(ایی سی یو 7،4،5):


هزینه کروزکنترل   لیمیتر(اختیاری)  )


عملیات اجرایی تعویض پشت آمپرکامل (به قیمت بازار)+ سیمکشی با لوازم فشنگی  نصب دسته کروز کنترل + دیاگ


هزینه تقریبی  


زمان نصب 60 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------


- 206 صندقدار تیپ وی9 اتوماتیک تولیدبعداز بهمن 1386(ایی سی یو 7،4،5)  :


هزینه کروز کنترل هزینه لیمیتر(اختیاری) 


عملیات اجرایی شامل   نصب دسته کروز کنترل در محل فابریک  + معرفی با دیاگ اورجینال


زمان نصب 20 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------


- 206  صندقدار تیپ وی8 دنده دستی تولید تا بهمن 1386(ایی سی یو 7،4،5) :


هزینه کروزکنترل   لیمیتر(اختیاری)  )


عملیات اجرایی تعویض پشت آمپرکامل (به قیمت بازار)+ سیمکشی با لوازم فشنگی   نصب دسته کروز کنترل + دیاگ


هزینه تقریبی
زمان نصب 60 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------


- 206 صندقدار تیپ وی8 دنده دستی تولید بعداز 1386(ایی سی یو 7،4،5) :


 هزینه کروز کنترلهزینه لیمیتر(اختیاری) )   


عملیات اجرایی شامل   نصب دسته کروز کنترل در محل فابریک  + معرفی با دیاگ اورجینال


زمان نصب 20 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش

-------------------------------------------------------------------

- 206 صندقدار تیپ وی6 :    


هزینه کروزکنترل  هزینه لیمیتر)


عملیات اجرای لازم بجهت فعال شدن کروز کنترل و لیمیتر  اپدیت ایی سی یو دسته کروز کنترل+دیاگ
 

جمع کل هزینه   هزارتومان میشود


لازم بذکر است برنام ایی سی یوی این خودرو در حال حاضر یورو 3 میباشد که با اپدیت نمودن برنامه تبدیل به یورو 4 میشود  


زمان نصب 30 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


-------------------------------------------------------------------

-206 صندقدار دوگانه سوزتیپ وی2 :      تمام شده است
-------------------------------------------------------------------


- 206 صندقدار تیپ وی 1:


این تیپ در دونوع با ای بی اس و بدون ایی بی اس تولید شده است
 

اندسته که ایی بی اس دارند از تولیدات نیمه دوم سال 89 به بعد هستند

هزینه کروز کنترل هزینه لیمیتر(اختیاری)  )   


عملیات اجرایی شامل   نصب دسته کروز کنترل در محل فابریک  + معرفی با دیاگ اورجینال


زمان نصب 20 دقیقه


با یکسال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش


برای بدون ایی بی اس 1600 سی سی توصیه به نصب فعلا نمیشود

چون هزینه بالای دارد و دلدل میکند و فقط لیمیتر ان قابل استفاده است  
تصویر مراحل نصب دسته کروز کنترل روی قطعه کام 2000 مکانیکه از قبل توسط شرکت پژو برای نصب سیستم کروز کنترل پیش بینی کرده است نشان از فابریک بودن این ساختار دارد قطعه کام 2000 در حالت

قیمت محصول: 0 تومان

تعداد: برای سفارش بر روی دکمه روبرو کلیک نمایید
Copyright © 2013,TEHRAN 206 All Rights Reserved