كامپيوتر سفر نوع بي ( LCD TYPE B )

قابليت هاي نمايشگر نوع بي 1-نمايش همزمان ساعت درجه هوا تاريخ و سيستم صوتي 2-نمايش گرافيكي ولوم سيستم صوتي هنگام افزايش وكاهش ولوم 3-نمايش گرافيكي باز بودن دربها 4-نمايش مسافتي كه ميتوان با مقدار بنزين باك پيمود 5-كيلومتر سفر يا مسافت پيموده شده بعد آخرين تنظيم 6-مصرف سوخت بنزين بطور متوسط 7-مصرف سوخت بنزين بصورت لحظه اي 8-نمايش سرعت متوسط 9-عيب يابي اتوماتيك سيستمهاي خودرو 10-در صورت تنظيم در بي اس اي نمايش محدوده سرعت display موجود روي206ها از نوع A ميباشد كه در اكثر محصولات 206 ميبينيد display قابل عرضه از نوع B ميباشد كه همانند نوع A ساخت شركت ساژم فرانسه و فابريك پژو 206 است قابليت هاي را كه اين دو نمايشگر ارائه ميدهند وآنچه را در اينجا براي ال سي دي نوع بي بيان شده است تمام اطلاعات مورد نياز خود را از قسمت مركز كنترل بي اس آي دريافت ميكند و خودش هيچ نقشي را بجز نمايش داده ها انجام نميدهد و از لحاظ نصب سوكت اتصال اين دو ال سي دي يكسان هستندو قاب پوششي آنها نيز يكسان است و هيچ تغيراتي لازم ندارد و از جهت دياگ كه ممكن است تنظيمات در بي اس آي بخواهد گزينه تنظيم را دارد ولي بدون آن نيز فعاليت ميكند نمايش دماي بيروني براي تيپ هاي 2 و v1 كه سنسور آنرا ندارند قابل نصب و فعال ميشود بدين جهت متقاضيان نگران اين آپشن نباشند كه ممكن است از اين امكان نميتوان استفاده نمود دوستاني كه از چنجر خشابي و رم دار جديد فابريك روي وسيله خود استفاده ميكنند هنگام نصب نمايشگر نوع بي بايد به اين نكته توجه داشته باشند نمايش اطلاعات سيستم صوتي ديگر بنظر نمي آيد تا اينكه بوسيله دياگ توسط يك كارشناس مطلع و آگاه مجددا سيتم صوتي تعريف شود تا بتوانند از اين امكان نمايشگر استفاده نمايند اگر به آخرين تصوير بالا دقت نمائيد خواهيد ديد كه روشنائي صفحه آن نسبت به تصاوير ديگر روشن تر ميباشد كه اگر دوستان خواسته باشند ميتوان نحوه نمايش را بدان شكل تبديل كرد اين عمل توسط دستگاه دياگ بعمل مي انجامد
Copyright © 2013,TEHRAN 206 All Rights Reserved